Grænseoverskridende viden

7. a på Lindegaardsskolen deltog i en konkurrence og vandt en lejrskole til grænselandet.