Glade for dagtilbuddene: Sådan bliver smilene større

Forældrene er generelt glade for de lokale dagtilbud, viser stor landsdækkende undersøgelse. På én dokumenteret måde kan man øge tilfredsheden.

Glade for dagtilbuddene: Særligt ét punkt kan øge tilfredsheden

BØRN I to rækker står børn i flyverdragter ved siden af hinanden i den skinnende forårssol, inden de gør klar til at drage fra Brede Børnehave ud i verden.

“Vi skal op ad bakken,” siger et barn, inden de alle ivrigt og smilende trasker opad, indtil deres børnestemmer forsvinder i horisonten.

I Brede Børnehave går omkring 50 børn i alderen tre til seks år fordelt i fire grupper. To af børnegrupperne er skovgrupper. Alle børnene kommer i løbet af et helt børnehaveforløb til at gå et år i en af skovgrupperne.

Om det er kontakten til naturen og masser af frisk luft, der gør det, vides ikke, men Brede Børnehave er i hvert fald det dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har de mest tilfredse forældre. Det viser en undersøgelse af forældretilfredsheden i landets dagtilbud foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkenhed, hvor man også har taget højde for såkaldte rammevilkår, for eksempel forældrenes uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus.

Tilfredsheden er da generelt også høj i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forældrene skulle i undersøgelsen svare på, hvor tilfreds man samlet set er med deres børns dagtilbud fra et til fem, hvor fem er det bedste. I Lyngby-Taarbæk Kommune er gennemsnitsbedømmelse 4,29. Det er nummer 36 ud af landets 98 kommuner, hvor Samsø er bedst med 4,48, og Ballerup og Allerød ligger i bunden med 4,15.

“Jeg vil da gerne have, at vi er nummer et. Men det er jo på decimaler om man er 36 eller på førstepladsen. Og der foregår så meget godt ude i vores institutioner, så jeg er sikker på, at pilen peger op,” siger den nye formand for Dagtilbudsudvalget, Simon Pihl Sørensen (S).

På særligt ét punkt er der da også plads til forbedring. Vel at mærke på et område, som undersøgelsen fastslår har en direkte indvirkning på tilfredsheden. Mere om det længere ned.

Godt ry selvforstærkende

I Brede Børnehave gør stedets leder, Ida Marie Elund Pihl, først opmærksom på, at undersøgelsens resultater kan være farvet af forældrenes loyalitet over for barnets dagtilbud.

“De kan godt ønske sig en bedre institution, men de bedømmer ud fra, at man gør det så godt, man kan, med de ressourcer, man har,” siger hun og understreger, at man er glad for forældrenes positive bedømmelser.

Hun giver sit bud på, hvorfor forældrene er så tilfredse.

“Vi har dygtige og engagerede medarbejdere, en tydelig pædagogik med fokus på udeliv, natur, årsrytme, traditioner samt en kultur, hvor vi i høj grad inddrager forældrene i vores hverdag. Vi har stort fokus på et tæt forældresamarbejde, ligesom vi som selvejende institution har vores forældrebestyrelse som arbejdsgiver, men med driftsoverenskomst med kommunen og i netværk med de øvrige som selvejende institutioner,” siger hun og tilføjer:

“Vores gode ry er selvforstærkende, nye forældre kommer med positive forventninger, det er et godt udgangspunkt for samarbejde.”

Få er uddannet

I undersøgelsen nævnes også flere forhold, som påvirker forældretilfredsheden positivt. Forældre er mere tilfredse, når barnet går i små dagtilbud. Højere takst betyder lavere forældretilfredshed. Mere tilfredse forældre, når sygefraværet er lavt. Og jo højere andel af uddannet personale, jo mere tilfredse forældre.

Det sidste er interessant. For selv om forældrene generelt er meget tilfredse i Lyngby-Taarbæk, så findes her plads til forbedringer. Faktisk er der kun 17 kommuner, hvor andelen af uddannet personale er lavere end i Lyngby-Taarbæk, der i gennemsnit har 49,4 procent uddannet personale, viser tal fra BUPL.

Hos Brede Børnehave får man økonomi til at sigte efter at få mindst 60 procent uddannet personale. Det mål rammer man for tiden med syv uddannede pædagoger, to pædagogmedhjælpere og en studerende. Og så har man været heldige med at kunne fastholde personalet, siger Ida Marie Elund Pihl.

“En høj grad af uddannet personale, personalets ansvarsfølelse for og kendskab til hele børnefællesskabet gør os mindre sårbare overfor sygdom og andet fravær, da vi kan hjælpe hinanden og gennemføre eller tilpasse de planlagte aktiviteter.,” siger Ida Marie Elund Pihl.

Simon Pihl Sørensen påpger dog, at det ikke er så lige til at få mere uddannet personale.

“Vi ligger jo på niveau med vores nærmeste omegnskommuner. Men det er jo her, vi har en kæmpe udfordring med vores rammebetingelser. Hvilet pædagogpar har råd til at købe rækkehus her? Ingen, medmindre man har en stor arv med hjemmefra,” siger han og fortsætter:

“Det, vi kan gøre, er at arbejde for at sikre, at vi har kanon gode arbejdspladser med mulighed for udvikling. Og forskellige profiler på vores institutioner, der tiltrækker mange forskellige pædagoger og andet dygtigt personale. Det knokler vi og det dygtige personale for,” siger han.