Fødselsforberedelse uden åndedrætsøvelser

Der er ingen fælles åndedrætsøvelser – og det er kvinden, der føder – ikke manden. Det betyder, at mændene også synes, det er sjovt at gå til fødselsforberedelseskursus

LYNGBY-TAARBÆK | Lad os slå det fast en gang for alle. Det er kvinden, der er gravid, og det er kvinden, der føder barnet. Men manden kan være mere end et vedhæng i denne proces, uden at det nødvendigvis betyder, at han skal ned og ligge på gulvet og lave åndedrætsøvelser.

Det er i nogen grad opskriften på det nye fødsels- og familieforberedende tilbud til gravide, som sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk i samarbejde med KAS Gentofte har etableret. Derfor er stemningen også positiv i Sundhedscafeen på Toftebæksvej denne torsdag aften. Faktisk er der en enkelt mand, der er mødt op alene, da hans gravide kone ikke kunne komme.

I det sidste halve år har de 8 par mødtes en gang om måneden for at diskutere forskellige temaer vedr. graviditet, fødsel og barnepleje.

Baggrunden for initiativet i Sundhedscaféen er, at KAS Gentofte de sidste par år ikke har kunnet tilbyde fødselsforberedelse til gravide i Lyngby-Taarbæk Kommune og de andre kommuner i hospitalets optageområde. Samtidig udskrives de nybagte mødre kort tid efter fødslen, ofte før mælken er løbet til, og amningen derfor godt i gang.

Projektets formål er at klæde forældre vidensmæssigt på, så de bedst muligt kan håndtere den omvæltning, et lille barn er for et par og en familie, ligesom projektet har et bredt sundhedsfremmende sigte ift. ernæring, børns udvikling og trivsel, fysisk aktivitet mm.

Denne torsdag aften er det 5. gang, at de otte par vordende forældre mødes i Sundhedscaféen på Toftebæksvej til to timers fødsels- og familieforberedende undervisning. Eftermiddagens underviser er en jordemoder fra KAS Gentofte og emnet: "Fødslen, smertelindring, reaktioner under fødslen, mandens rolle".

Den gruppebaserede undervisning giver både fædre og mødre mulighed for at udveksle erfaringer. Samtidig får de viden om de tilbud og muligheder, der er i kommunen, som de kan benytte sig af, før evt. problemer vokser dem over hovedet.

Parrene er godt blandet, fra det helt unge par, der skal være forældre for første gang, til de mere rutinerede, der venter deres tredje barn. Og netop dette miks er noget af det, forældrene fremhæver som positivt, speciel de par, der skal være forældre for første gang, synes, at det har været rart at kunne spørge de mere "erfarne" forældre.

For Christina og Stig, der skal være forældre for tredje gang, var motivationen for at deltage primært det faglige indhold. Og selvom de har prøvet både fødsel og bleskift før, synes de, at de har fået meget ud af det.

"Normalt er den slags tilbud typisk rettet mod kvinder, men formen, hvor mændene har en selvstændig debatgruppe, er god," fortæller Stig. For ham har en af de gode ting bl.a. været diskussionerne om, hvilke rettigheder manden har i forbindelse med fødslen.

"Man kan let komme til at føle sig som unødvendigt påhæng. Men nu ved jeg, hvad man har krav på, og hvad man ikke har krav på bl.a. i forbindelse med smertelindring. Jeg synes, der har været et højt fagligt niveau, og jeg tror, at pengene er godt givet ud, ved at mange bekymringer og problemer bliver taget i opløbet."

For Lene, der også har børn i forvejen, har de månedlige møder været en kærkommen lejlighed til at fordybe sig i graviditeten.

"Når man har børn, er der så mange ting i hverdagen, at man dårligt når at nyde sin graviditet, så er det rart med et forum, hvor det kun handler om det."

For Britta og Troels, der skal have barn for første gang, har muligheden for diskutere deres bekymringer med andre, mere erfarne, forældre været godt.

"Det er meget bedre at snakke om tingene end at læse sig til dem, man kan meget hurtigt blive bekymret, når man bare sidder og læser om fødslen," fortæller Britta.

Parret går i forvejen til fødselsforberedelse en gang om ugen, og det synes de har været for intensivt. De mener, at de månedlige møder er passende, og at det faglige niveau i sundhedscaféen fuldt ud lever op til det, der er på fødselsforberedelseskurset.

Efter fødslerne i december/januar mødes den samme gruppe forældre igen til en undervisningsrække på i alt 10 gange, der løber frem til, at deres barn er 1½ år gammelt. Den gennemgående person på alle møderne efter fødslen er sundhedsplejersken. Hun vil blive suppleret af en række specialister.