Flytter til slot i Frankrig: Søren P. Rasmussen forlader kommunalbestyrelsen

Den tidligere Venstre-borgmester afløses i kommunalbestyrelsen af Inge Sandager. Som har meldt sig ud af Venstre, og partiet vil således ikke længere være repræsenteret i kommunalbestyrelsen.