Endnu en vejlap sikrer byggerettigheder

Grundejere på private fællesveje, der ikke bliver offentlige, får tilbudt en vinterordning og en vedligeholdelsesordning til 700-800 kroner om året.

Vejvedligehold for alle

Mens mange veje skifter status til kommunal, kan de tilbageværende private fællesveje få vinterordning med kommunen fra 1. april ’23. Foto: Lars Schmidt

VEJE Ad mange små veje er kommunen ved at forberede overtagelsen af de private fællesveje. På det seneste møde i kommunalbestyrelsen godkendte politikerne enstemmigt retningslinjer, der betyder, at borgere langs vejen ikke mister muligheden for at udnytte de byggerettigheder de havde, da vejen var privat, når vejen 1. april 2023 bliver kommunal.