Endelig politisk enighed om Sorgenfri Torv: Også forretninger på Nordtorvet

Et enigt Byplanudvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at Sorgenfri Bymidte skal ses som ét hele med Sorgenfri Torv og Pendergrunden. Bebyggelsesprocenten på torvet sættes ned, og dagligvarebutik flyttes fra Pendergrund til Nordtorvet for at fastholde forretningsliv dér.