DN protesterer over manglende høring: Naturen betaler for letbanens indtog

Uden høringer har kommunen givet sig selv dispensation til at fælde egetræer langs Lundtoftegårdsvej. Udvalgsformand åbner mulighed for, at sagen skal gå om