Det Flydende teater er foreløbigt sejlet ud af krisen

Det flydende Teater, der sidst år var i fare for at måtte opgive at spille på Furesøen, har fået tilsagn om støtte fra tre kommuner