Det bliver alligevel jul i Lyngby

Kommunen sparer 90.000 kroner ved at gøre det kommunale juletræ seks meter lavere, færre håndteringsudgifter og ingen scene til juleåbningen.

Det bliver alligevel jul i Lyngby

Som det ser ud nu, bliver julen i Lyngby alligevel ikke aflyst.

Den endelige konfirmation af dén glædelige nyhed får vi dog først på befrielsesdagen 4. maj, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende samtlige spareforslag.

Som spareforslaget angående det kommunale juletræ, som de seneste år på grund af letbane- og rådhusbyggeri har været placeret på Fog Torvet, ser ud, bliver det dog lidt af en skrabet udgave af et kommunalt juletræ, vi får de næste år.

Forvaltningen foreslår, at der spares 90.000 kroner på det kommunale juletræ.

Det betyder i praksis ikke, at juletræet spares væk, men at der købes et billigere og kortere et af slagsen. Seks meter kortere bliver juletræet.

De 90.000 kroner spares ved – ud over at købe et seks meter lavere træ – at bruge en almindelig lastbil og ikke en blokvogn til at transportere træet på og en mindre kran til at sætte det. Det sparer man 50.000 kroner ved.

Desuden dropper man scenen, så man sparer 40.000 kroner ved at droppe op- og nedtagning samt fra af scenen.

Den resterende udgift til festligholdelse af julen midt i Lyngby beholder man: 134.000 kroner til indkøb af et mindre juletræ, leje af lift, lydanlæg, elektriker, julelys på træet, træk af kabler og dertilhørende installationer.

Således har julen tidligere løbet op i en kvart mio. kroner.

Tidsplan

Som Det Grønne Område skrev i sidste uge, er det ikke kun julen, der er i spil, når kommunalbestyrelsen skal lave sin store, økonomiske opbremsning.

2023-budgettet, som vi har taget hul på, beskæres med små 30 mio. kroner og næste års budget med 72 mio. kroner.

Ældreområdet skal spare 6,1 mio. kroner, skoleområdet 6,5 mio. kroner og dagtilbudsområde 2,9 mio. kroner. Socialområdet skal spare 2 mio. kroner, teknik én mio. og kulturen 0,725 mio. kroner.

Spareforslagene blev behandlet i de politiske udvalg 13.-15. marts, og torsdag i denne uge behandles de i Økonomiudvalget og sendes herefter i høring frem til 11. april.

18.-20. april er der en ny runde i de politiske udvalg, hvor man samtidig også skal tage højde for høringssvarene.

26. april runder besparelserne Økonomiudvalget, som sender dem videre til godkendelse i kommunalbestyrelsen 4. maj.

Scenen spares væk, juletræet bliver seks meter kortere