Debat: Høring om traceet på Lundtoftegårdsvej

Niels Wellendorf Cyklistforbundets lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk/Rudersdal

Cyklistforbundets lokalafdeling har følgende bemærkninger til projektet for Lundtoftegårdsvej, der betyder, at der ikke er brug for dispensationer til en udvidelse af vejtracéet.

Lundtoftegårdsvej er allerede i dag rigelig bred til den evt. mertrafik af biler der kom-mer. Der mangler fortov i østsiden, og der skal være venstresvingsbaner i midten af vejen ind til de nye bebyggelser. Det er der plads til med det nuværende vejudlæg.

I vestsiden kan man – hvis nødvendigt, og uden at fælde træer – rykke fortov og cy-kelsti 1 til 1½ meter ind mod træerne. Og så kan man nedlægge de smalle rabatter mellem cykelsti og vejbane, hvilket så i alt vil give plads til fortov på østsiden ved at rykke cykelstien lidt ud. Alternativt kan fortovet på østsiden etableres inde på de kommende byggeriers arealer.

Selve vejbanen vil så stadig være bred nok til at have en midterhelle, sådan som der også er i dag mellem Rævehøjvej og Anker Engelunds Vej. Altså et meget simplere og sikkert også meget billigere projekt.

Og uden at gøre cykelstierne smallere end i dag. Tværtimod skal de udvides til de 3 meter, der er norm for Supercykelstier, ellers kan de ikke anvendes som en sådan. Dette er også nævnt i Via Trafiks notat af 9. oktober/rev. 16. november 2015.

Med de mange udbygninger langs Tracéet og på DTU mv., må der forudses at der også sker en kraftig stigning i antallet af cyklister på denne rute, hvorfor en smallere cykelsti vil give kapacitetsproblemer samt uhensigtsmæssige forhold ved kryds og passager.

Midterhellen bruges til venstresvingsbaner i kryds og ved indkørsler til de nye bygge-rier i Tracéet. Og ellers kan der plantes træer.

Hvis der er brug for højresvingsbaner ind til nye byggerier i Tracéet, så må vejen side-forskydes i nødvendigt omfang ind på de pågældende byggearealer, der så må afgive areal hertil. I Via Trafiks notat af 9. oktober/rev. 16. november 2015, er også nævnt, at højresvingsbaner kan undværes, og at dette vil være det bedste.