Debat: Gælder NB’s løsning også for unge etniske danskere?

Henrik Høyer, Ved Hjortekæret 14, Kgs Lyngby

Jeg vil kommentere Claus Bøgh Svenningsens indlæg den 30/9 om unge indvandreres adfærd og begynde med en personlig oplevelse.

Jeg nærmer mig pensionsalderen og var for et stykke tid siden lidt over midnat på vej hjem til Lyngby med S-tog.

Jeg var alene på perronen på Svanemøllen Station, da en gruppe på omkring ti højrøstede, velklædte, etnisk danske unge ankom.

Gruppen stillede sig lidt fra mig, og to af de unge kom hen til mig og spurgte, om jeg var ude på ballade. Jeg afviste dette, men de hævdede, at jeg havde kigget på dem på en provokerende måde, og at de ikke ville finde sig i det. Jeg forsøgte på alle måder at overbevise dem om, at det lå mig fjernt, men de var meget insisterende og stillede sig helt tæt på mig. Endelig kom toget og reddede mig ud af situationen.

I toget kastede de sig over en ung pige, som de var særdeles intimiderende over for, indtil de steg af på Hellerup Station. Kort tid efter blev den ene af de to, som truede mig, ansat som pædagogmedhjælper på den skole, hvor jeg arbejdede. Jeg erfarede, at de var gymnasieelever fra Hellerup, og at jeg havde været udsat for en såkaldt "challenge". De skulle imponere deres venner ved at true mig, indtil jeg ringede til politiet.

Der gik lang tid, før jeg havde rystet oplevelsen nogenlunde af mig.

Jeg havde været udsat for en af "De 7 grove" (trusler om vold), som Claus Bøgh Svenningsen mener bør medføre en ubetinget frihedsstraf.

Jeg håber, CBS vil oplyse, om han også mener, at det gælder disse unge, selv om de ikke tilhører den gruppe børn af indvandrere, han er ude efter. Med andre ord om strafudmåling i hans Danmark skal tage hensyn til, hvor forbrydernes forældre eller bedsteforældre er født.

For god ordens skyld vil jeg fastslå, at alle naturligvis skal kunne færdes trygt i det offentlige rum, men jeg er stærkt uenig i CBS' bud på at løse problemerne. Hans tankegang vil føre os i retning af amerikanske tilstande.

Fra mit arbejde med børn og unge ved jeg, hvor langt man kan komme med dialog og ægte interesse for det samlede problemfelt. Og det gælder vel at mærke alle etniciteter.