Debat: Besparelses selvmål?

Debat: Kortsigtet besparelse
Foto: Pernille Borenhoff

På vegne af Grøn Puls, Susanne Schultz Granparken 191, 2800 Kongens Lyngby

Lyngby-Taarbæk kommune skal spare 29 mio. i 2023. Ifølge en oversigt over forslag til besparelser vil Kulturforvaltningen nedlægge “Grøn Puls”, hvilket giver en besparelse på beskedne 53.000 kroner i år og 106.000 i 2024 og frem. Et meget lille beløb, der ikke batter meget i det store spil.

Men hvad er Grøn Puls, og hvad går kommunen glip af i sin spareiver?

Grøn Puls er et gratis tilbud til borgere 65+, hvor vi en gang om ugen kan deltage i ca 1,5 times udendørs aktivitet i al slags vejr. Træningen forestås af en dygtig og professionel underviser og en række dygtige frivillige. På holdet træner vi styrke, smidighed, balance, løb, gang – og nok så vigtigt: lattermuskler og sociale muskler.

Hver uge møder der mellem 55 og 75 deltagere op – lidt færre når det sner eller regner. Vores ældste deltager er 95 og har et godt tag i rollatoren under træningen.

Fordelene ved fysisk aktivitet er mange og velbeskrevne. Ifølge Sundhedsstyrelsen reducerer det risikoen for en lang række sygdomme – herunder hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, tyktarmskræft, osteoporose, depression og demens. Alle sammen lidelser, der hvert år koster samfundet mange penge. Samtidig menes det at ca. 50 procent af såkaldt alderdomssvækkelse skyldes dårlig kondition.

Det gør Grøn Puls noget ved.

Ensomhed kan også være medvirkende til at ældre får det dårligt og skal have hjælp. Kirsten O fra holdet fortæller f.eks., at da hendes mand blev alvorligt syg i 2021, var alt lukket ned. Som pårørende var der ingen fra kommunen, der henvendte sig for at hjælpe hende. Her var det træningen og mødet med de andre, som var med til, at hun kunne klare, at hendes liv blev slået i stykker. Kirsten er stadig aktiv i Grøn Puls.

Man kan mene at vi som borgere i Lyngby har råd til selv at betale for vores træning, men det er min opfattelse at flere og flere ældre er økonomisk trængte og alene kan deltage i træningen fordi den er gratis.

Det kan være svært at dokumentere, hvad kommunen helt konkret får ud af at investere i gratis træning til os gamle. Vi vil dog vove den påstand, at selvhjulpne ældre kan spare kommunen for mange timer i hjemmeplejen, dyr genoptræning og anden hjælp, så mon ikke de ca. 100.000 kroner om året er godt givet ud? Derfor mener vi, at det er en meget kortsigtet besparelse og et kommunalt selvmål at nedlægge Grøn Puls.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan – uanset alder – opleve Grøn Plus onsdag den 26. april kl 9 i Sorgenfri Slotspark og forhåbentligt finde anledning til at genoverveje deres beslutning.