Debat: Belæring rammer helt ved siden af

Debat: Færdselsloven skal overholdes, men...

Debat: Belæring rammer helt ved siden af

Carsten Reimers, Elmevang 7, Virum

PARKERING Peter Linde giver (endnu) en belæring om færdselslovens regler for parkering og roser samtidig kommunens initiativer desangående. Indlægget tager udgangspunkt i mit tidligere indlæg, hvor jeg kritiserer ”en ledende embedsmand”, nemlig afdelingslederen i Trafik og Mobilitet (TM) i LTK John Halkær Kristiansen (JHK).

Desværre rammer Peter Linde helt ved siden af. Jeg kritiserer ikke JHK for at opretholde loven. Men som chef i TM er man vel ansvarlig for, hvorledes denne opretholdelse bliver varetaget, herunder udmeldelser om lokale lovændringer og nye tiltag i forbindelse hermed.

Kommunen har fået kritik for at bruge TM’s hjemmeside og lokale aviser til introduktion af de nye regler fremfor direkte at informere borgerne via e-boks eller personligt brev. JHK har efterfølgende brugt DGO til (lettere nedladende) at afvise kritikken. Så er det vel blevet personligt.

Peter Linde refererer, at jeg skriver ”embedsmanden taler mod bedre vidende”, hvilket jeg står ved. Ved forespørgsel hos TM har jeg tidligere fået oplyst følgende for vores veje:

* der eksisterer ikke dokumentation for udstedelse af en eneste P-advarsel.

* der eksisterer ikke dokumentation for udstedelse af en eneste P-afgift førend 1. april 2022.

* der eksisterer dokumentation for udstedelse af 30 P-afgifter efter 1. april 2022, hvoraf 8 efterfølgende er blevet annulleret pga manglende lovgrundlag. Alle P-afgifter er (vist nok) udskrevet samme dag.

Når ”embedsmanden” derfor forklarer, at der er blevet givet advarsler førend de første bøder, samt at der ikke er tale om en ændring i bøde mønstret, så vil jeg mene, at min udtalelse ovenfor er korrekt. Vores kvarter ligger meget langt fra både Taarbæk og Frederiksdal, som fremhæves som værende fokusområder.

Hvorvidt Peter Linde aldrig har været i nærheden af Elmevangen (cirka tre kilometer/otte minutter væk) og derfor ikke har et tilstrækkeligt kendskab til området – det skal være usagt. Men der er meget stor forskel på en vej i Granparken og på Elmevangen:

* Granparken er bygget i 1957. Der er kun behov for parkering tilknyttet en række huse. Der er fra starten indrettet en parkeringsplads på selve grunden. Der er flisebelagte fortove. Der er ingen niveauforskel mod vejen.

* Elmevang er bygget i 1937. Der er behov for parkering fra huse på begge sider af vejen. Der er ved opførelsen ikke indregnet plads til parkering på selve grunden. Der er grusbelagte fortove. Der er op til 80 cm niveauforskel imellem vej og forhave. Selve vejen er smallere.

Reglen om to fødder på fortovet er en lempelse i færdselsloven, som imødeser problemer på snævre veje som vores. Modsat tilfældet i Granparken er det ikke muligt for en lastbil at komme frem uden denne lempelse.

Reglen om 1.2 meter afstand er ikke en del af færdselsloven, men en lokal kommunal begrænsning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der ingen dokumentation for, at denne regel giver bedre sikkerhed på vores veje.

Selvfølgelig skal loven overholdes. Der er jeg helt enig med Peter Linde. Men hvis lovens bogstav strider mod sund fornuft, så skal der enten ændres ved lovens bogstav eller gives dispensation.