Budgetforlig – Konservative: ‘Vi er glade for mange ting’

En skattestigning er ikke Konservatives kop te, men alligevel er der glæde over budgettet.

-Regningen for både øget udligning og letbanen skal jo betales, så det bedste, der kan siges om dette, er, at vi har minimeret skatteforhøjelsen, siger Richard Sandbæk (K).
-Regningen for både øget udligning og letbanen skal jo betales, så det bedste, der kan siges om dette, er, at vi har minimeret skatteforhøjelsen, siger Richard Sandbæk (K).

Hos kommunalbestyrelsens absolut største parti, Konservative, takker man de øvrige partier for budgetforhandlingerne.

Takken kommer fra gruppeformand, Richard Sandbæk:

"Vi vil først og fremmest takke de andre partier og løsgængere for en god og konstruktiv forhandling," siger han i en udtalelse:

"Vi er glade for mange ting i budgettet. Her kan blandt andet nævnes, at vi skal i gang med arbejdet med at etablere tre nye daginstitutioner, at vi har afsat penge til at fortsætte vores skolevejsprojekt, at vi skal højne biodiversiteten i vores kommune samt påbegynde arbejdet med et kystsikringsprojekt," uddyber han:

"Vi har endvidere været fokuserede på at finde penge til at udvikle løsninger til de mange borgere, som bor på private fællesveje. Her afhænger de konkrete løsninger dog lidt af muligheden for at få ændret privatvejslovgivningen, der er håbløst forældet i forhold til de behov, både borgerne og kommunen har."

"Det har på grund af den øgede udligning været nødvendigt at sætte skatten op, så vi kan betale for denne 'kommunale topskat', og det er bestemt ikke noget, der ligger i det konservative DNA, men regningen for både øget udligning og letbanen skal jo betales, så det bedste, der kan siges om dette, er, at vi har minimeret skatteforhøjelsen, og at vi i budgetaftalen har aftalt, at vi fortsat skal have fokus på at effektivisere driften, hvilket er forudsætningen for en eventuel skattenedsættelse i fremtiden. Og her har vi jo vist, at vi også kan sænke skatten Minus 1,5 promille blev grundskylden sænket i sidste periode, og den sænkelse holder vi heldigvis fast i," siger Sandbæk.