Borgmesteren om de røde prikker: Positiv nudging giver flere studerende i bymidten

Meningen med de røde og blå prikker er at skabe en adfærdsændring hos de studerende på DTU. En ændring, som Lyngby bymidte skal nyde godt af.