Borgerne støtter op om Kgs. Lyngby

I foråret indførte Handelsforeningen for Kongens Lyngby et borgermedlemsskab, hvor borgerne kunne være med til at støtte op om både handlen men også selve byen. Over 130 borgere har allerede givet deres støtte