Borgerne støtter op om Kgs. Lyngby

I foråret indførte Handelsforeningen for Kongens Lyngby et borgermedlemsskab, hvor borgerne kunne være med til at støtte op om både handlen men også selve byen. Over 130 borgere har allerede givet deres støtte

Da Danmark lukkede ned, var det et hårdt slag for handelslivet og men også for byen generelt. Borgerne holdt sig hjemme, og nethandlen steg markant. Der var derfor brug for at sætte fokus på at handle lokalt og derved bringe borgerne tættere på byen. Derfor indførte Handelsforeningen borgermedlemsskabet.