Politisk forståelse for Seniorrådets nødråb

Radikale vil udbede sig en forklaring fra forvaltningen på den kritik, som Seniorrådet har rejst af samarbejdet med politikere og forvaltning.

Ønsker forvaltningens forklaring på Seniorrådets kritik
27. januar 2021 skrev Det Grønne Område om Seniorrådets vision for ældreområdet. Den vision har politikerne endnu ikke reageret på.

SENIORRÅDET Der blev skudt med skarpt på partierne i kommunalbestyrelsen, da Seniorrådets formand, Claus Colding-Jørgensen, i sidste uge på vegne af rådet kom med et nødråb om, at politikerne virker ligeglade med Seniorrådets rolle og funktion.

Formanden lagde ikke fingre imellem.

Og det generer ikke politikerne, viser en rundspørge, som Det Grønne Område på baggrund artiklen har foretaget til gruppeformændene.

Radikale, som ikke har plads i Ældreudvalget, vil bede forvaltningen om en forklaring på den kritik, Seniorrådet er kommet med, siger Gitte Kjær-Westermann:

”Jeg er ikke glad for at høre, at Seniorrådet for to år siden har leveret et visionspapir, uden at der er kommet en reaktion på det og uden, at den nye Ældreudvalg har set det endnu. Det skal vi naturligvis have en forklaring på. Men jeg mener ikke, at man deraf kan konkludere, at ‘ingen nogensinde har ønsket at drøfte det‘. Politikerne skal jo se det, før de kan drøfte det,” siger hun.

Det Grønne Område skrev indgående om Seniorrådets vision i januar 2021.

”Vi undrer os selvfølgelig også over det, hvis Ældresagen og Seniorrådet ikke får svar på deres henvendelser, eller hvis der ikke har været kommunikation med Seniorrådet i forhold til besparelser som nedlæggelsen af Seniorfestivallen. Det vil jeg spørge ind til,” siger Gitte Kjær-Westermann.

Visionen

Karen Marie Pagh Nielsen er helt ny formand for Ældreudvalget, og hun siger, at hun ikke helt kan genkende det billede af samarbejdet, som tegnes i artiklen:

”I artiklen er nævnt en vision, som skulle være fremsendt fra Seniorrådet til udvalget for to år siden. Den vision har jeg hverken hørt om eller set, men jeg vil da se frem til at modtage den fra Seniorrådet, hvis den stadig er relevant. Jeg kender heller ikke til, at nogen skulle have bedt Seniorrådet holde igen med kritik, men i SF mener vi nok, at det er bedre med direkte dialog, end at man står i et hjørne og råber til hinanden,” siger hun:

”Det er godt, at vi har et aktivt Seniorråd, som lægger vægt på at blive hørt. Det er min opfattelse, at Seniorrådet gør et kæmpearbejde for at være klar med høringssvar forud for udvalgsmøderne, så jeg kan godt forstå, at man bliver vred, hvis man ikke føler, at der bliver lyttet til rådets bemærkninger og forslag, eller hvis Seniorrådet ikke betids er blevet inddraget, som det f.eks. skete i spørgsmålet om Seniorfestivalen.”

Enighed

Konservative Casper Strunge er enig:

”Det er vigtigt, at Seniorrådet siger til, når noget ikke fungerer i samarbejdet.”

Det er Simon Pihl Sørensen (S) også:

”I Socialdemokratiet synes vi altid, at det er vigtigt, når dem, det handler om, blander sig. Helst så meget som muligt.”

Forståelse finder man også hos Venstre. Christine Dal siger:

”Det er vigtigt, at vi politisk tager det eftertrykkeligt til efterretning og får skabt en bedre dialog og får sat pris på, at rådet har meget aktive medlemmer, der ønsker at påvirke det politiske arbejde positivt.”

Enhedslistens Henrik Bang er enig:

”Det er rådets ret – og pligt – at fremføre kritiske synspunkter, når dets medlemmer synes, at der er behov for det.”

Låg på kritikken

Nye Borgerliges Claus Bøgh Svenningsen er på bølgelængde med hensyn til forståelsen for Seniorrådets nødråb. Og så reagerer han skarpt på, at Seniorrådet er blevet bedt om at lægge låg på sin kritik:

”Claus Colding-Jørgensen er citeret for, at Seniorrådet både af politikere og forvaltning er blevet opfordret til at lægge låg på deres kritik og udtale sig mere positivt. Det hører ingen steder hjemme. Det kan vi i Nye Borgerlige ikke leve med. Seniorrådet skal have lov til at sige lige, hvad de vil,” understreger han:

”Vi skal være taknemmelige for den feedback, som vi får af Seniorrådet. Problemer og konstruktiv kritik skal ikke fejes ind under gulvtæppet. Det bliver det ikke bedre af – tværtimod. Input, kritik og feedback skal tages imod med udstrakt hånd og taknemmelighed. Det er værdifuld viden, som er med til at gøre politikerne bedre.”