Velkomstmøde til tilflyttere


					

Tølløse: Som tilflytter til en ny by er det ikke altid så let at finde fodfæste. Hvad er der af tilbud, hvilke foreninger er der og hvordan kommer man i kontakt med dem? Hvilke muligheder byder byen på? Er der et kulturliv? Hvordan kommer man til skoven? Hvad er det egentlig for en by, man er flyttet til?

Der kan være mange spørgsmål og dem vil Tølløse Lokalforum og Fællesskab Tølløse gerne hjælpe med at besvare. Derfor indbydes alle, der er flyttet til Tølløse siden juni 2017 til et velkomstmøde den 6. juni med fællesspisning i No1 på hjørnet af Jernbanevej og Tølløsevej.

Flere foreninger deltager

Caféen åbner kl. 16.00 og forskellige foreninger i Tølløse og nærmeste omegn vil præsentere sig med en lille plancheudstilling. De vil også senere fortælle lidt om deres aktiviteter.

Fællesspisning, hvor Lokalforum er vært, begynder kl. 18.00 og selve velkomsten til Tølløse ved blandt andre borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen begynder kl. 19.00. Formanden for Fællesskab Tølløse vil fortælle lidt om foreningens rolle i Tølløses kulturliv og de mange spændende projekter og aktiviteter, som udspringer af foreningen.

Tølløses historie

Vil man slå rødder i stationsbyen, er det godt at kende dens historie og arkivleder Inge-Lis Madsen vil holde et kort foredrag og vise billeder fra før og nu, og fortælle om alt det, som kan findes i Lokalarkivet. Meget er der sket siden stationen blev bygget på åben mark i 1874 midt imellem Kvarmløse og Gl. Tølløse i ligelig afstand mellem Åstrup og Tølløse Slot. Der gøres stadigvæk en indsats for byens udvikling, og det vil Lokalforum gerne orientere om, så nye medborgere inddrages fra starten og får mulighed for at bidrage med deres erfaringer og nye idéer.

Efter foredraget vil der fortsat være rigelig tid til snak og samvær. Mødet slutter kl. 21.30. Af hensyn til køkkenet er tilmelding til fællesspisning nødvendig. Tilmelding til Kjeld Sørensen – kjelds@mail.dk