Varmtvandsbassinet lukket ned på ubestemt tid

Politikerne har bestilt en grundig gennemgang af træningsbassinet på Bøgebakken Plejecenter. Først til juni tager de stilling til bassinets fremtid.

Varmtvandsbassinet lukket ned på ubestemt tid

På grund af alvorlig eksplosionsfare i træningsbassinet stod det tørt for aflåsede døre i ni år efter indvielsen. I 2016 genåbende bassinet til stor glæde for ældre og handicappede, men nu er det lukket ned igen på ubestemt tid. Arkivfoto: Thomas Olsen

Foto: THOMAS OLSEN

Det meget benyttede varmtvandsbassin, som findes i kælderen på Bøgebakken Ældrecenter, lukkede ned den 1. februar. Og nu tyder alt på, at bassinet forbliver lukket i et længere tidsrum.

Det står klart efter en lang og grundig drøftelse i økonomiudvalget, hvor politikerne blev enige om at bestille en tilbundsgående bygningsgennemgang af bassinet.

Dette sker oven på flere påbud. Bassinet er lukket ned på grund af et påbud, idet klorrensesystemet ikke længere lever op til en bekendtgørelse og dermed udgør en mulig sundhedsrisiko.

Derudover viser en besigtigelse af bassinet, at det skal repareres på grund af slitage – også her spøger et påbud. Og trappen skal skiftes ud. Alt i alt en regning på lidt over 540.000 kroner.

Så mange penge er ikke sat af i årets budget til bassinet, men det er ikke nødvendigvis det værste – der kan muligvis vente meget større reparationer på Lejres eneste varmtvandsbassin de kommende år.

Kæmpe varmetab

– Der er en vis bekymring teknisk. Vi er optaget af, hvor mange udgifter vi kan forvente fremadrettet, hvis vi udbedrer bassinet nu. Så vi vil gerne have en professionel gennemgang af forventede udgifter, set i et femårigt perspektiv, forklarer borgmester Tina Mandrup (S).

– Samtidigt har jeg det sådan, at hvis vi går ind og lukker op igen, kan vi fortsat forvente et kæmpe varmetab fra bassinet på op mod 80 procent. Andre steder i kommunen skruer vi ned til 19 grader og sparer på varmen. For mig er det vigtigt, at der installeres et bækken over bassinet, hvilket koster 250.000 kroner, og så står vi med en regning på godt 800.000 kroner, siger borgmesteren.

Rigtigt mange har haft glæde af at træne i varmtvandsbassinet siden 2016. Det har 205 brugere ugentligt, men er nu efter påbud lukket ned, indtil politikerne tager en afgørelse. Arkivfoto: Thomas Olsen

Hun pointerer, at bassinet ikke må stå åbent, som situationen er nu, på grund af påbuddene.

Den professionelle gennemgang af forventelige udgifter til vedligehold og eventuel renovering bassinet skal ligge klar, før politikerne træffer en endelig beslutning i juni.

– Det kan være, at tilstanden viser sig at være fin, og at der kun er de udgifter, som vi kender nu. Men uanset hvad vil bassinet være lukket ned i en længere periode, understreger Tina Mandrup.

Broget forhistorie

Hun er ligesom de andre politikere i økonomiudvalget klar over, at de mennesker, som benytter sig af varmtvandsbassinet, og som har stor glæde og nytte af dets dejlige varme vand på 33-34 grader, vil opleve lukningen som et stort afsavn.

Men med en sundhedsrisiko kan det ikke fortsat stå åbent. Ingen kan endnu sige noget om, hvorvidt bassinet ender med at lukke ned permanent – en mere klar pejling kommer først til juni.

Varmtvandsbassinet har en broget forhistorie. Det nåede dårligt nok at blive fyldt med vand ved indvielsen, før det blev lukket ned igen, da det var bygget forkert og var i risiko for at eksplodere.

I ni år, hvor bassinet lå brak, var det gabende tomme bassin, år efter år en nagende torn i kødet på Lejre Kommune. Varmtvandsbassinet endte som en byggeskandale. Først i 2016 blev en voldgiftssag mellem kommunen og entreprenøren GVL afgjort, og der blev åbnet for de varme sluser igen.

Varmtvandsbassinet stod gabende tomt og tørt i ni år, før det efter en langvarig voldgiftssag åbnede i 2016. Nu står det tomt igen. Arkivfoto