Udvalg anbefaler gratis aftenklub for unge

Anbefaling: Udvalg for Børn og Ungdom i lejre Kommune har anbefalet, at aftenskolen under ungdomsskole gøres gratis. Endelig beslutning skal tages på kommunalbestyrelsesmøde.

Udvalg anbefaler gratis aftenklub for unge

Udvalg for Børn og Ungdom i lejre Kommune har anbefalet, at aftenskolen under ungdomsskole gøres gratis. Endelig beslutning skal tages på kommunalbestyrelsesmøde.

Foto: Thomas Olsen

Ungdomsskolen afholder aftenklub i Hvalsø, Kr. Hyllinge, Kr. Såby og Osted cirka to aftener om ugen. Og i sæsonen 2021-2022 var dette som et forsøg gratis, efter mange i den foregående sæson havde betalt kontingent, men ikke kunne benytte tilbuddet grundet Corona. Betalingsfriheden sidste sæson betød en så stor øgning i medlemstallet, at bestyrelsen for ungdomsskolen nu ønsker at gøre ordningen permanent. Og det er et ønske, Udvalg for Børn og Ungdom i Lejre Kommune støtter op om. Det fremgår af et referat af det seneste udvalgsmøde, på hvilket udvalget besluttede at anbefale gratis aftenklub i Ungdomsskoleregi.

Nemmere at medbringe venner

Før Corona, havde Ungdomsskolen typisk 200 betalende medlemmer i aftenklubben. Efter dette sidste sæson blev gjort til et gratis tilbud, steg medlemstallet til 325 medlemmer.

De unge har argumenteret for, at betalingsfriheden gør, at det er meget nemmere at tage venner med i klubben, da man blot skal registrere sig, og derfor er antal medlemmer steget markant. Klubmedarbejderne har været meget glade for at slippe for den kontrolfunktion, som ligger i at skulle tjekke, om de unge nu har betalt, og dermed er medlemmer.

For Ungdomsskolen har den øgede tilslutning til aftenklub betydet, at de er gået fra en standardbemanding på 2 medarbejdere til 3 medarbejdere pr. klubaften.

Ved kommunen er det administrationens anbefaling, at klubben fra sæson 2022-2023 gøres betalingsfri, men at Ungdomsskolen følger fremmødet til aftenklubben tæt, og der evalueres kort på fremmødet efter sæsonen. Og det er den anbefaling, udvalget nu støtter op om.

Hvis forsøget skal gøres permanent, vil det koste cirka 80.000 kroner fordelt på 60.000 kroner i mistet kontingentbetaling og 20.000 kroner i ekstra lønudgift til opjustering af bemandingen på grund af øget tilslutning. Udgiften kan afholdes indenfor Ungdomsskolens budgetramme.

Den endelige beslutning skal tages af kommunalbestyrelsen

Lejre Ungdomsskole har et væld af tilbud til kommunens unge. Eksempelvis skate-undervisning, som ses på billedet her fra 2021. Nu vil man se nærmere på, at gøre aftenskolen i ungdomsskoleregi gratis. Arkivfoto: Thomas Olsen