Trampestierne på Tadre Mølle tilgængelige

Det to kilometer lange stisystem har været afbrudt siden efteråret af en større oversvømmelse, men nu kan man trampe på stierne igen

Foto: Stina Lund