Spareøvelser i sigte: 59 bud på besparelser i høring

Et katalog over mulige steder at spare penge i det kommende budget for Lejre Kommune, er nu sendt i høring.

Spareøvelser i sigte: 59 bud på besparelser i høring

Der var brede smil hos det brede flertal bag sidste års budget. Men med udsigt til et stramt budget for 2024-2027, er der nok færre smil og flere panderynker, når politikerne tager hul på budgetlægningen efter sommerferien. Arkivfoto: Lejre Kommune

Foto: Lejre Kommune
<p>Efter den nyligt udmeldte økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, står det endnu mere klart, at det budget, Lejre Kommunes politikere efter sommerferien skal i gang med at få lagt, bliver stramt. Alene den manglende pris- og lønfremskrivning fra sidste års armlægning mellem KL og staten har for Lejres vedkommende udløst et varigt minus på 8,5 millioner kroner. Dertil presser stigende omkostninger på det voksenspecialiserede område og børn i mistrivsel yderligere på kommunens budget.</p>