Skov-brugere protesterer mod indhegning

Foto: Steffen Runge
Omkring 60 bruger af Bidstrup Skovene deltog i mødet tirsdag aften i Thors Ridehus i Kirke Såby. Privatfoto.
Omkring 60 bruger af Bidstrup Skovene deltog i mødet tirsdag aften i Thors Ridehus i Kirke Såby. Privatfoto. 2013

Tirsdag aften var omkring 60 brugere af Bidstrup Skovene samlet til informationsmøde i Kirke Såby. Aftenens møde var arrangeret af Bidstrup Ridelaug, men også spejdere, hundeejere og andre brugere af skoven var mødt frem.

Fælles for de tilmeldte er, at de er bekymrede over Naturstyrelsens planer om at indhegne et større område i skoven og sætte græssende dyr ud i forsøget på at øge biodiversiteten.

Ifølge deltagerne på tirsdagens møde vil indhegningen sætte alt for store begrænsninger for skovens brugere, heriblandt de ridende. De mener desuden, at eksempelvis naturnære driftsformer eller udlægning som urørt skov kan anvendes til at forbedre artsrigdommen, uden at man ødelægger de rekreative muligheder for skovens publikum.

Ifølge arrangørerne af tirsdagens informationsmøde forløb aftenen med gode input og spørgsmål fra deltagerne, der nu er klædt godt på til at sprede budskabet om planerne for indhegningerne.