Skoleelever tegnede med Lola Jensen for flygtninge