Quizzede sig til sejr: Skoleklasse er klogest i regionen