Politikere tavse og lyttende: Anderledes valgmøde hos Veterancafé Lejre

Ugen bød på flere vælgermøder i Lejre, og blandt andet holdt Veterancafé Lejre valgmøde med fokus på Lejres 200 Veteraner og deres pårørende. Inden mødet bemærkede flere politikere, at der var langt flere brugere – veteraner og pårørende – ved dette møde, end der har været ved andre vælgermøder. I alt var ca. 35 veteraner og pårørende mødt op. Alle politiske partier var inviteret, kun Radikale havde sygdomforfald på dagen.

Utilstrækkelig hjælp

Efter velkomst til Egholm Museum fra Museumsdirektør Rikke Falck, indledte Veterancafé Lejres formand, Søren Tønning P. Westerman med at oplæse Danmarks Veteranpolitik: "Nogle veteraner kan i en periode have behov for en professionel og helhedsorienteret indsats, herunder støtte til at klare psykiske og sociale belastninger eller fysiske skader efter en udsendelse. Det kan være forløb, der involverer flere fagligheder og fordrer en tæt koordination mellem region, kommune og Veterancentret med udgangspunkt i den enkelte veterans resurser og kompetencer.”

– Lever Lejre Kommune mon op til dette? spurgte han.

Hver politiker fik mulighed for at fremlægge deres holdning til veteraner på mødet, men herefter holdt alle ligheder med traditionelt valgmøde op. Flere veteraner tog ordet, og fremlagde, hvordan de havde oplevet mødet med kommunen – at de oplevede hjælpen utilstrækkelig og uoverskuelig og derfor gav op. Ikke fordi veteraner plejer at give op med at kæmpe, men fordi de fx også kæmper med PTSD symptomer som modløshed, initiativløshed og manglende overblik.

Mor uden støtte

Særligt stille blev der i Egholm Museum, da en ung mor til tre fortalte om, hvor vanskeligt det var at være under uddannelse og helt mangle støtte fra “sin veteran”, som netop ikke kunne støtte hende og børn på grund af PTSD erhvervet under sin udsendelse. Denne kvindes personlige og stærke beretning, gjorde så stort et indtryk på alle, at der var stille længe efter. Beretningen gav blanke øjne blandt flere fremmødte – og derefter igen anledning til at sige ”tak for din indsats” og løfter hele vejen rundt blandt partierne om at gøre det bedre, blandt andet ved at medvirke til at udforme en lokal veteranpolitik, med uddannet, tilstedeværende og opsøgende lokal veterankoordinator.

Politikerne lovede at afholde et temamøde i kommunalbestyrelsen kun med emnet veteraner. Endvidere blev der givet tilsagn om at mødes igen – alle partier – om et halvt år for at evaluere fremdrift på de politiske initiativer. Veterancaféens formand hilser disse løfter velkomne og opfordrede kommunens politikere til at stræbe efter at blive kåret som Danmarks bedste kommune for veteraner, lige som Randers blevet det i 2021.

Blandt de forholdsvis beskedne ønsker fra veteranerne var, udover en veteranpolitik for kommunen, en dedikeret veterankoordinator samt muligheden for at benytte et træningscenter én eller to gange ugentligt.

35 veteraner og pårørende mødt op, og alle politiske partier var inviteret til valgmødet på Veterancafé Lejre.