Planer om 36 meter høj mobilmast får lokale op af stolen: – Vil skæmme naturen og vores landsby

Herslev Bylaug opfordrer Lejres politikere til at stoppe op og undersøge, om der ikke kan findes en anden plads til en kommende mobilmast.

Planer om 36 meter høj mobilmast får lokale op af stolen: - Vil skæmme naturen og vores landsby

-Vi skal have ordentlig mobildækning i Herslev og Kattinge. Men vi savner en reel dialog med kommunen om placeringsmulighederne samt alternativerne til en mast, lyder det i kor fra Helen Færch Klingemann (th) og Marie Reynolds. Til højre i billedet i området ved de høje træer ses det sted, hvor mobilmasten kan ende med at blive placeret. Foto: Holger Vincents.

I landsbyen Herslev står bedre mobildækning højt på borgernes ønskeliste. Alligevel får udsigten til en 36 meter høj mobilmast ved en af byens indfaldsveje nu de lokale til at råbe vagt i gevær.

– Vores bekymring er, at masten vil skæmme naturen og vores landsby. Der er andre muligheder, og det bør kommunen undersøge i en videre dialog med lokalsamfundet, siger Helen Færch Klingemann, der bor i Herslev og sidder i bestyrelsen i landsbyens bylaug.

– Det handler i virkeligheden om balancen mellem den lokale natur- og kulturhistorie og så fremtiden. Og den balance mener vi bliver forskubbet, hvis masten placeres i forlængelse af bygadens gamle gårde og oprindelige byhuse, uddyber hun.

Artiklen fortsætter under kortet

Et netværksselskab har søgt om tilladelse til at opstille en 36 meter høj mobilmast langs Herslevvej sydvest for landsbyens bygrænse.

Krav om bedre dækning

Sagen om masten udspringer af et tre år gammelt krav fra Energistyrelsen om, at netværksselskaberne skal se at få opgraderet mobildækningen i den nordlige del af kommunen. Efterfølgende har Lejre Kommune så undersøgt mulighederne for at give et netværksselskab lov til at opsætte en mast i området, ligesom to høringer er blevet gennemført. Begge gange har Herslev Bylaug luftet sin kritik af den foreslåede placering på Herslevvej vest for bygrænsen. Begge gange har Lejre Kommune og netværksansøgeren afvist at skifte kurs og finde en ny plads til masten, der også skal sikre nabolandsbyen Kattinge bedre mobildækning.

– Den kommer til at rage op et sted, hvor du i dag har udsigt til kirken og fjorden, og til den anden side et kig til Roskilde Domkirke. Det bliver en øjebæ og et vartegn for byen, der vil syne på lang afstand, siger Marie Reynolds, der også bor i Herslev og er medlem af bylauget.

Politisk drøftelse til april

Lejre Kommunes vicekommunaldirektør Peter Olsen, der er ansvarlig for det tekniske område, bekræfter overfor sn.dk, at kommunen er ved at undersøge, hvor en ny telemast kan placeres i området ved Herslev. Han bekræfter også, at det er placeringen på Herslevvej 20, der ”er i fokus”, og at sagen ventes behandlet i Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri 12. april.

Formanden for udvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Bjørn Lykke Sørensen (K), afviser at udtale sig om sagen, før dagsordenen for mødet er offentliggjort og det præcise oplæg fra administrationen ligger klar.

I en generel kommentar erkender politikeren dog, at der er flere hensyn at tage, når nye mobilmaster skal opføres.

– Der kan være en modstrid mellem de helt lokale ønsker om, hvor en mast skal placeres og så det behov for, at vi sikrer, at vi alle sammen har en ordentlig mobildækning, og det er de to ting, vi skal forsøge at forene, siger Bjørn Lykke Sørensen.

Da Marie Reynolds i første omgang kontakter sn.dk, er det på en skrattende linje fra landsbyen samt en bemærkning om, at hun er nødt til at bevæge sig ned i et hjørne af sin have for at kunne gennemføre samtalen. Alligevel opfordrer Marie Reynolds, ligesom Helen Færch Klingemann, Lejres politikere til at få trykket på pauseknappen. Ikke mindst fordi de mener, at området skulle have været taget i ed, dengang projektet var i sin helt spæde fase.

– Jeg vil rigtig gerne have bedre mobildækning. Men jeg synes, at der er al mulig grund til at bremse op og se på sagen igen, i dialog med os der kender området godt, siger Marie Reynolds.

Men I er blevet hørt to gange. Hvorfor skal politikerne nu slå bak på en proces, der udspringer af et statsligt krav om bedre dækning, der kommer hele området til gavn?

– Helt formelt har der været en høring, ja. Men ingen dialog. Og vi er utilfredse med den manglende involvering af borgere og lodsejere i Herslev og Kattinge i denne og andre tilsvarende sager, mener Marie Reynolds.

De to medlemmer af Herslev Bylaug forstår godt, at kommunen er nødt til at tage med i overvejelserne, at der skal findes en lodsejer, som er villig til at lægge jord til masten.

Det kan imidlertid ikke undskylde den placering, der netop nu er på tegnebrættet. I stedet burde man afsøge mulighederne for et alternativ. Eksempelvis på eksisterende erhvervsbyggeri, lyder kritikken.

– Det er en del af nationalparken og en af Lejres fine gamle landsbyer. I Lejres Kommuneplan anbefales også en bevarende lokalplan bl.a. ved bygaden. Det håber vi, at kommunen husker på, mener Helen Færch Klingemann.

Artiklen fortsætter under billedet

Det er på Herslevvej bag grantræerne, at et netværksselskab, der ejes af Telia og Telenor ønsker at opføre en ny mobilmast. Til venstre i billedet skimtes Herslev Kirke. Foto: Holger Vincents.

Netværksselskab: Den bedste løsning

Det er TT Netværket, der ejes i fællesskab af Telia og Telenor, som har ansøgt Lejre Kommune om at få lov til at opstille masten ved Herslev. Kommunikationschef i Telia, Mads Houe, understreger, at TT Netværket er forpligtet af staten til at sikre, at mobildækningen i området får et løft.

– Når vi skal etablere dækning, vurderer vores teknikere, hvor vi kan sikre den bedst mulige dækning, og forudsætningen for at etablere den bedste dækning er en central placering i forhold til det område, det drejer sig om, forklarer han om placeringen.

Men kunne man ikke stille masten længere ude på en mark væk fra byen, hvor den ikke er til gene?

– Problemet er, at jo længere væk du kommer, desto dårligere bliver dækningen, og så er det, man risikerer at skulle opstille flere master, og vi er forpligtede til at sikre den bedst mulige dækning på en måde, der er mindst mulig indgribende i landskabet.

Direkte adspurgt erkender Mads Houe, at det også er afgørende, at man kan indgå en aftale med en lodsejer om leje af det stykke jord i det område, hvor masten skal opsættes.

– Det handler også om lodsejere. Når vi går ind og skal opsætte master i et område, undersøger vi først, om der er muligheder for at opsætte master på eksisterende bygninger og strukturer, og om der kan indgås aftaler og opnås de nødvendige tilladelser, siger Mads Houe.

Hvilke andre placeringer har I helt konkret haft i kikkerten?

– Jeg har ikke et præcist kendskab til alternative placeringer, men typisk er der forskellige placeringer i spil, hvor vi afsøger mulighederne for at opsætte masten, så den er mindst muligt indgribende i lokalområdet.

Hvorfor skal masten være 36 meter høj?

– Det er den højde, vores teknikere har vurderet, der skal til for at sikre den bedst mulige dækning. Vi bygger aldrig højere end nødvendigt, men i en højde, så området er dækket, og vi minimerer antallet af master. Samtidig skal vi levere en mast i en højde, så andre operatører har mulighed for at placere udstyr, hvis de måtte ønske det, forklarer Mads Houe.

Han siger, at det gør indtryk, når beboerne i området lufter deres bekymring.

– Det gør det selvfølgelig, og det er langt fra en ny problemstilling. Man kan sammenligne det med vindmøller. Vi vil alle sammen gerne have den vedvarende energi, men vi vil ikke have dem i baghaven, siger han.

I Herslev håber bylauget, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang, før de siger ja til, at mobilmasten må skyde i vejret på Herslevvej. Derfor har lauget senest rettet en direkte appel til borgmester Tina Mandrup (V).

-Vi skal have ordentlig mobildækning i Herslev og Kattinge. Men vi savner en reel dialog med kommunen om placeringsmulighederne samt alternativerne til en mast, lyder det i kor fra Helen Færch Klingemann og Marie Reynolds.