Personlige stemmetal nu justeret

Efter fintællingen onsdag er siddende borgmester Carsten Rasmussens og Grethe Saabyes personlige stemmetal vokset. I alt tre kandidater opnåede over 1000 stemmer.

Stemmeoptællingen fra valgnatten viser, at Lejre Kommunes nye flertal havde set anderledes ud, hvis Ivan Mott (EL) havde fået indleveret sin erklæring rettidigt. Foto: Jens Wollesen

KIRKE HYLLINGE KARLEBY OPTÆLLING
Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen