Nu får det sidste børnehus også vuggestuepladser

Et flertal på fem partier har besluttet, at der børnehuset Birken ved Sæby får to vuggestuerum og et produktionskøkken. Ombygningen skal efter planen være klar i foråret 2024.

Nu får det sidste børnehus også vuggestue

Birken er det eneste børnehus i Lejre, som ikke har vuggestuepladser. Søgningen har altid været stor her - til næste forår kan vuggestuebørn få plads. Billedet stammer fra indvielsen af en Tarzanbane på Birken. Foto: Agnete Vistar

Foto: Agnete Vistar

Med et flertal på 18 mod 7 har politikerne i Lejres kommunalbestyrelse besluttet, at børnehuset Birken – der er den eneste i hele Lejre, der endnu ikke har vuggestuebørn – skal udbygges.

For 5,75 mio. kroner får børnehuset, der ligger nord for Sæby, to vuggestue-rum og et produktionskøkken, samt en liggehal.

Den ene fløj i børnehuset er ikke i brug. Her vil der blive indrettet to vuggestuerum og en liggehal, mens produktionskøkkenet og en fælleshal indrettes i den del af børnehaven, hvor der i dag er et mindre køkken.

At få vuggestue i Birken er et længe næret ønske fra Birkens bestyrelse. Efter planen står Birken klar til de første vuggestuebørn i foråret 2024.

Hvad med Kirke Hyllinge

Projektet er blevet dyrere end først planlagt på grund af diverse myndighedskrav og ekstra brandkrav.

Dagtilbudsprognosen viser, at der meget snart vil mangel 20-30 pladser til vuggestuebørn i Kirke Hyllinge distriktet.

Da sagen var oppe i kommunalbestyrelsen, var Carsten Rasmussen (S) utilfreds med, at projektet er blevet markant dyrere, og at projektet er blevet et andet end først tænkt. Han ønsker derfor en analyse af pladsbehovet for børn i Sæby-Gershøj området.

Han pegede på, at en analyse af pladsbehovet går på Kirke Hyllinge området, og det er der, nye pladser bør etableres:

– Det er ikke i Sæby, de mangler, men i Kirke Hyllinge. Vi skal udbygge daginstitutionerne, der hvor børnene er; ikke hvor der tilfældigvis er bygninger. Vi skal ikke udbygge med vuggestuepladser et sted, hvor børnene ikke eksisterer, sagde Carsten Rasmussen, der nævnte, at der er vedtaget en plan om 82 nye boliger i Kirke Hyllinge, hvor børnefamilier vil flytte ind.

Meget søgt

Det fik Mikael Ralf Larsen (SF) op af stolen – han så noget bestyrtet ud over Carsten Rasmussens kommentar:

– Vi har behov for vuggestuepladser i Birken! Birken er den sidste kommunale institution, som nu får etableret vuggestue. Så kunne man godt tænke, at kapaciteten er lidt stor. Det ville jeg også have tænkt om Møllehuset i Sonnerup, hvor det nu viser sig, at 24 pladser ikke engang er nok, sagde SF-ordføreren.

– Birken har altid været en meget søgt børnehave, og der har altid været betydeligt flere børn, end det har fremgået af prognoserne – blandt andet fordi, der er nogle, der har søgt på grund af profilen. Men også fordi der ligger en skole (Sofiehøj Friskole, red.) som tiltrækker andre, fastslog Mikael Ralf Larsen.

Han fortalte, at han, som mange andre lokale borgere, ønskede, der havde været vuggestue her, da han flyttede til Sæby for 20 år siden. Og de, der har ønsket vuggestue, har været nødt til at søge til andre byer, herunder Kirke Hyllinge – hvor der sandsynligvis vil blive ledig kapacitet, når der bliver vuggestue på Birken.

Henning bidrager

Irene Porse (SF) nævnte, at der er god grund til, at det ikke har været muligt at trække statistik ud fra en venteliste på Birken, da der jo ikke har været nogen vuggestue – og dermed heller ikke en venteliste.

Lotte Greve (V), formand for Udvalg for Børn og Ungdom, understregede, at årsagen til, at udbygningen bliver dyrere, er myndighedskravene. Der er et efterslæb, som nu opfyldes.

Henning Nielsen (V) understregede, at der ingen tvivl er om, at politikerne skal tage en diskussion om, hvad der skal ske i Kirke Hyllinge. Men i første omgang får man nogle forholdsvis billige vuggestuepladser i Birken:

– Og jeg tror, at jeg kan bidrage til, at i hvert fald én af dem bliver fyldt op! sagde Henning Nielsen – til stor morskab i salen.

Thomas Bisgaard (R) bakkede op – Birken trænger til at få en vis grad af vuggestuepladser, sagde han.

S og EL stemte imod vuggestuepladserne, idet de ønsker en behovsanalyse for antallet af vuggestuepladser i Sæby/Gershøj området, og at antallet af pladser i Birken tilpasses dette. For stemte V, K, DF, R og SF.