Normering i dagplejen den samme efter fyringer

Lejre: Den kommende fyring af 20 dagplejere kommer ikke til at få indflydelse på antallet af dagplejere i forhold til børn. Normeringen holdes, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Asta Rasmussen (R). I kortere perioder kan der dog være fem børn i forbindelse med sygdom, kursus eller afvikling af ferie, siger hun til DAGBLADET Roskilde.

– Det er mange stillinger, når det drejer sig om gode medarbejdere, vi skal sige farvel til, men antallet af stillinger svarer til, at vi tilpasser kapaciteten til det faldende børnetal, så at vi ikke får tomme pladser i Dagplejen, forklarer Asta Rasmussen.

Tirsdag får politikerne i børne- og ungdomsudvalget en mundtlig orientering om dagplejernes situation. DAGBLADET er orienteret om, at i hvert fald i den nordlige del af kommunen har dagplejere fået besked på at holde sig hjemme onsdag aften. Fyringerne er allerede begyndt i andre dele af kommunen.

Fyringerne vil ske på et tidspunkt, hvor børnetallet i Lejre Kommune falder markant. Men samtidigt kan det se ud til, at der skal ansættes flere hjemmehjælpere, idet statistikkerne viser, at der bliver flere ældre i kommunen.