Nationalpark udpeger nyt råd

Nationalparkrådet skal  rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. 
  
 	 Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land.
Nationalparkrådet skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Foto: Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nationalpark Skjoldungernes Land: 21 rådsmedlemmer er udvalgt blandt de 61 indstillinger, som foreninger, organisationer og lokale har indstillet til nationalparkrådet.

Siden midten af august har foreninger, organisationer, erhverv og privatpersoner indstillet kandidater til rådet i Nationalpark Skjoldungernes Land. Resultatet var 61 indstillinger med i alt 41 forskellige kandidater.

Efter en grundig proces har nationalparkens bestyrelse nu nedsat et nyt råd på 21 rådsmedlemmer. Rådet er sammensat af kandidater med stor lokal opbakning og til sammen har de en særlig viden inden for alle nationalparkens fem indsatsområder.

"Bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse i det nye nationalparkråd. Det viser et stort lokalt engagement. Det har været svært at vælge blandt de mange kompetente ansøgere, og vi håber, at dem som ikke har fået en plads i rådet stadig har lyst til at samarbejde med os på anden vis", siger Lars Vedsmand, bestyrelsesformand for Nationalpark Skjoldungernes Land

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand, der også får plads i nationalparkens bestyrelse. Det sker på rådets første møde, som afholdes i løbet af efteråret 2019. Nationalparkrådet skal overordnet rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Herudover bliver de enkelte rådsmedlemmer inviteret til at bistå med faglig viden i projekter inden for sit interesseområde.