Lyssignal indviet i farligt kryds

Foto: Elmer Madsen

Gevninge-Lyndby: Det sidste af de tre lyskryds, som Lejre Kommune har anlagt på Lindenborgvej, har nu fået lys i lygterne. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

Det farlige kryds Lindenborgvej-Hornsherredvej, der er kendt som en sort plet på landkortet, blev indviet torsdag eftermiddag efter alle kunstens regler. I forvejen er de nye lys-anlæg sat i gang ved Vestvejen og Orehøjvej i Gevninge.

En skare af embedsfolk og politikere var mødt op ved lyskrydset ved Hornsherredvej, der er en af de to store føde-årer til Bramsnæs og Hornsherred. Og det var med store smil på, trods kulden ved det larmende kryds.

Lyskrydsene er bruger-styrede, med Lindenborgvej som hovedprioritet. På sidevejene til Lindenborgvej er der lagt spoler i asfalten, så bilerne kan markere og dermed få grønt. Der er altså ikke tale om en grøn bølge.

I øvrigt står Lejre Kommune nu for syv lyskryds – fem på Lindenborgvej-Landevejen og to i Lejre by. Derudover har Vejdirektoratet otte kryds på Hovedvejen-Ringstedvej.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag.