Lokalhistoriker foreslår arkiv ledes af bibliotek

Foto: Rita Vestergård