Landsretten stadfæster dom til stalker

Dom: I den første sag, hvor en mand blev varetægtsfængslet efter de nye bestemmelser om stalking, er der nu blevet sat endeligt punktum ved Østre Landsret.

Han var den første varetægtsfængslede efter ny stalking-lov: Nu er der sat endeligt punktum i sagen
Foto: Katrine Wied

Østre Landsret har fundet en 45-årig mand fra Hornsherred skyldig i at have stalket sin ekskæreste gennem en periode på seks måneder fra forrige sommer og frem til januar sidste år. Han blev anholdt samme januar og blev som den første varetægtsfængslet efter den nye bestemmelse om stalking – kun 26 dage efter, at lovændringen trådte i kraft.

Ved Retten i Roskilde blev manden tilbage i juli sidste år idømt otte måneders fængsel for en lang række lovovertrædelser, herunder trusler og hærværk, foruden stalking af ekskæresten. Og det er den dom, som Østre Landsret nu har stadfæstet. Og det er senioranklager ved Statsadvokaten i København, Nina Hjorth godt tilfreds med:

– Det er en alvorlig sag om stalking og trusler, og jeg er rigtig godt tilfreds med, at landsretten har stadfæstet dommen, fortæller anklageren, der uddyber, at der overordnet var stor enighed blandt dommerne.

Sagens kerne

Den nu 45-årige stod tiltalt for i alt 31 forhold begået fra juli 2021 og frem til udgangen af januar i år, og blev fundet skyldig i alle på nær ét ved både by- og landsretten.

Således er manden fundet skyldig i at have begået hærværk en juli-formiddag i 2021, hvor han ødelagde et rækværk og en postkasse og slog hul i en gipsvæg til parrets fælles bolig på Hornsherred, mens hans to børn på fem og to år så på.

Derudover er han atter fundet skyldig i en november-morgen forrig år have fremsagt trusler mod sin ekskæreste, mens han blokerede vejen med sin bil og forsøgte at trænge ind i bilen, hvor ekskæresten og deres datter befandt sig, alt imens han gentagne gange førte en finger på tværs af sin hals.

I december samme år fik ekskæresten et tilhold mod manden, som manden blev fundet skyldig i at have overtrådt gentagne gange, blandt andet ved at sende adskillige sms’er til kvinden. Heraf blev manden frifundet for ét forhold omkring sms’er sendt trods tilhold. Ved Retten i Roskilde blev manden frifundet for forholdet, da sms’en var sendt dage før, tilholdet reelt trådte i kraft. Om det er samme argument, der ligger til grund for Landsrettens frifindelse, vil fremgå af dommens præmisser, når disse foreligger, fortæller Nina Hjorth.

Stalking var hovedfokus

Størstedelen af sagen kredsede dog om tiltalen for stalking, herunder de mange sms-beskeder, men også en række opslag og videoer, manden offentliggjorde på sin Facebook-profil. Her omtalte han forholdet til sine børn, som han ikke kunne se, da han fik frataget forældremyndigheden og samværsretten. Byretten fandt, at budskabet i de offentligt tilgængelige Facebook-opslag reelt rettet mod ekskæresten.

Den manglende ret til samvær blev manden også dømt for at have overtrådt, da han i januar sidste år mødte op i børnenes børnehave og forsøgte at hente børnene, selvom han var frataget forældremyndigheden og retten til samvær med dem.

Slutteligt blev manden fundet skyldig i at have fremsat trusler mod Midt- og Vestsjællands Politi ved gentagne opringninger, hvor han blandt andet sagde, at han ville begå selvtægt for at skærme sine børn, og at han var ligeglad med konsekvenserne. Dette var som det eneste forhold et, hvor dommerne ikke var enige. Her mente to, at manden burde frifindes, mens fire ville dømme.

Sagen er registreret som den første stalking-sag i Midt- og Vestsjællands Politis kreds

Om stalkingparagraffen

Lovændringen i januar sidste år betød, at stalking blev indsat i straffeloven som en selvstændig bestemmelse. Samtidigt blev mulighederne for at varetægtsfængsle mistænkte i stalkingsager udvidet.

Tre betingelser skal være opfyldt, for at en persons adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven. Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, utryghedsskabende og systematisk.

Det følger af lovgivningen, at udgangspunktet for overtrædelse af straffelovens stalkingbestemmelse er ikke under 40 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi