Kovending: Ældrerådsvalg uden fremmøde

Af Holger Vincents

Lejre Kommune: Trods tidligere meldinger om det modsatte gennemføres valget til Ældrerådet i Lejre Kommune alligevel ikke som fremmødevalg. Der skal derimod brevstemmes.

Det besluttede Kommunalbestyrelsen for nylig i kølvandet på en anbefaling fra medlemmerne i det nuværende Ældrerådet.

– Vi har otte opstillede kandidater til ældrerådsvalget og skal ud at finde 60-100 valgtilforordnede for at kunne gennemføre valget som fremmødevalg. Det har vi vurderet er for stor en opgave, forklarer Kirsten Kornval, formand for Ældrerådet, der er sat i verden for at rådgive politikerne i ældrepolitiske spørgsmål. Hun understreger, at beslutningen ikke handler om økonomi.

Kovending

Valget til Ældrerådet løber af stablen samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget 16. november 2021. Alle der er fyldt 65 år senest på valgdagen har mulighed for at afgive deres stemme.

Tilbage i maj måned i år besluttede Kommunalbestyrelsen – også dengang på anbefaling fra Ældrerådet – at valget skulle gennemføres som fremmødevalg.

En beslutning der altså nu er skrottet efter et møde i valgbestyrelsen den 20. september, hvor tre medlemmer af Ældrerådet har sæde. Alligevel er Kirsten Kornval fortsat fortrøstningsfuld i forhold til, at tilstrækkeligt mange af kommunens seniorer vil gøre brug af deres demokratiske ret til november.

– Ved valget for fire år, der også blev gennemført som brevstemmevalg, lå vi på en valgdeltagelse på omkring 54 %. Den højeste valgdeltagelse på landsplan dengang lå oppe omkring 64 %, så vi ligger lunt i svinget, siger hun.

På Lejre Kommunes hjemmeside kan man blive klogere på, hvordan man afgiver sin stemme pr. brev.

Ældrerådsvalg