Komik-kemi og kultur til øko-kirkefest

Foto: Rita Vestergård