Jernbanen mellem Roskilde og Holbæk skal elektrificeres: Sådan påvirkes togtrafikken

Foto: Robert Attermann / RED STAR - For Banedanmark