Hør mere om stenrev i Roskilde Fjord

For 200 år siden lå der masser af store sten i Roskilde Fjord. Stenene dannede rev, hvor tangskove kunne vokse og fiskeyngel gemme sig. Men i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet fik mennesket for alvor øjnene op for stenenes anvendelsesmuligheder, og derfor drog stenfiskere til Roskilde Fjord. Stenene blev fisket op, bearbejdet og anvendt i mange forskellige sammenhænge. Man mener blandt andet, at sten fra Roskilde Fjord blev brugt til flagstøtter, gravmonumenter, trappesten og i moler, fundamenter til fx kirker og måske også fæstningsanlæg i København. I 1930’erne satte man skilte op med forbud mod at fiske sten i en zone langs fjordens kyster. Skiltene stod langs fjorden frem til 1950’erne. I dag er der stadig områder i Roskilde Fjord, hvor der er masser af sten, men ingen eller kun få egentlige stenrev. Det ønsker nationalparken Skjoldungernes Land at lave om på.