Grundlov: De unge tager demokratiet for givet

Foto: Kenn Thomsen