Gård og naturgaslager i fare ved markbrand

En markbrand på Kildevangsvej ved Gøderup var lørdag eftermiddag så voldsom, at den på et tidspunkt satte en nærliggende gård i fare. Det skriver DAGBLADET Roskilde søndag.

Allerede på vej mod skadestedet kunne indsatsleder Ove Svendsen konstatere, at der var tale om en særdeles kraftig røg. De første brandkøretøjer fra Roskilde og Hvalsø var på vej med to sprøjter og en vandtankvogn, men der blev hurtigt tilkaldt fire ekstra vandtankvogne – to fra Roskilde og to fra Kr. Hyllinge.

Der blev sat målrettet ind på at redde den gård, der var i fare. Samtidigt var branden på grund af vinden i hurtig hast mod øst. I vestgående retning ved Kildevangsvej rettede brandfolkene fokus mod Energinets naturgaslager. Heldigvis lykkedes det på grund af vinden at stoppe ilden, inden flammerne bredte sig ind imod gaslageret.

Ikke nok med gård og naturgaslager – også flere heste i en fold var i fare. Men det lykkedes at få stoppet branden, så at hestene ikke led fysisk overlast.

Flere landmænd med harver spændt for deres traktorer ilede desuden til, så der kunne etableres brandbælter i særligt østgående retning. Efter lidt over en times tid var der så meget styr på branden, at der igen var ro på brandfolkene, som kæmpede hårdt mod flammerne i den særdeles kraftige varme, som kostede en del drikkevand/sodavand fra områdets beboere.

Det skønnes, at ca. 15-20 hektar mark med afgrøder nåede at gå op i røg, inden branden var helt nedkæmpet. En landmand fik så meget røg, at han blev tilset af en tilkaldt ambulance for røgforgiftning.

Branden formodes at være startet på grund af en mejetærsker, som formentligt har ramt en sten, hvorved der er sprunget en gnist. I det tørre miljø var det nok til at antænde marken.