Fokus på verdensmålene

Biblioteket i Hvalsø og Lejre dyrker FN’s verdensmål i uge17

Fokus på verdensmålene

Lejre Bibliotek & Arkiv inviterer i uge 17 til alle mulige aktiviteter, der centrerer sig om FN’s verdensmål.

Lejre Bibliotek & Arkiv er med i samarbejde med Grønne Nabofællesskaber og Lejre Klimagruppe, som inviterer til en uge med fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I løbet af ugen kan borgerne deltage i flere planlagte arrangementer.

I Hvalsø er der dækket et bord op i entréen til biblioteket. Det er et verdensmåltid, hvor der på de 17 pladser er information om de 17 verdensmål. Der er samtidig to miniudstillinger fra lokale grupper om henholdvis ”Verdens bedste grundvand” og ”Skovrejsning”. På bibliotekets hjemmeside vil det fremgå, hvilke arrangementer, der vil være i den forbindelse.

Spis med

Lejre Klimagruppe inviterer til fællesspisning i Hvalsø Kultursal 27. april, og 29. april inviterer ”Grønne nabofællesskaber” til havevandring. Tilmelding sker via bibliotekets hjemmeside.

På Biblioteket på Lejre Station kan borgerne teste deres viden om FN’s verdensmålI med en quiz, der er lagt op på storskærmene på Biblioteket på Lejre Station.

Der er mere information at finde på Lejre Bibliotek & Arkivs hjemmeside www.lejrebib.dk, hvor det også er muligt at låne en elmåler med hjem og blive inspireret af de 17 verdensmål i verdenslitteraturen.

Lejre Bibliotek & Arkiv inviterer i uge 17 til alle mulige aktiviteter, der centrerer sig om FN’s verdensmål.