Enigheden halter i spørgsmål om hegning

Lejres kommunalbestyrelse har tidligere lagt afstand til hegning i Bidstrupskovene. Nu er forbeholdet blødt meget op blandt de fleste politikere i sagen om udvikling af Lerbjergskoven, mens andre på tværs af partierne

Uenighed om indhegning i skov: - Det kan ikke diskuteres

Billedet viser, hvor stor en del af Lerbjerg Skov (som er indkranset med pink) der eventuelt skal indhegnes med store græssere, nemlig det med gult skraverede felt.