En kommune ramt af sin succes

Valg: Udviklingen af Lejre Kommune, ikke mindst den kraftige udbygning, vil blive et vigtigt valgtema.

Foto:

Lejre: Der er sket en demografisk forskydning i Lejre Kommune i valgperioden, på grund af den massive tilflytning. En stor del af de nye borgere er familier med børn, og mange af dem flytter i bofællesskaber; en del af dem har rød-grøn orientering.

Det kan meget vel føre til bedre valgresultater for partier som SF, Radikale, S og EL, samt for Lokallisten Levende Landsbyer, der sidst fik 265 stemmer, og som har fokus på emner som udvikling af landsbyerne.

Mange forældre har været pressede, fordi byggeri af nye børnehuse ikke har kunnet følge med indflytningen. Ventelister er opstået i Lejre by og i Hvalsø.

Der er derfor næppe tvivl om, at udviklingen af Lejre Kommune derfor er et vigtigt valgtema – hvad skal der ske i landsbyerne; hvordan sikrer politikerne, at Lejres grønne image med natur og frisk luft bevares, og hvordan sikres kvaliteten i folkeskoler og børnehuse.

Flere seniorboliger er også i fokus.

I virkeligheden er Lejre blevet ramt af sin succes. Kommunen er umådeligt attraktiv at flytte til, også fordi den har et godt, grønt image – og her er det de fleste steder 2 millioner kroner billigere at bygge en bolig end inde i København.

Der har været en del udskiftning i den nuværende kommunalbestyrelse, men størsteparten af de nuværende medlemmer genopstiller.

Line Holm Jacobsen (V og borgmesterkadidat ved sidste kommunalvalg) takker af, ligesom tidligere udvalgsformand Leif Nielsen (S), nuværende formand for Udvalg for Job & Arbejdsmarked, Christian Plank (SF), Marinus Bastian Meiner (SF – han trak pænt mange stemmer i Gevninge sidste gang) samt løsgænger Erik Holst (der sprang fra Venstre i den forgangne periode).

Muligvis kan der ske nogle forskydninger på grund af dette. SF fik næst-flest stemmer af alle partier i Gevninge ved sidste valg, 21,3 procent, kun overgået af Venstre (26,6).

Hvalsø er traditionelt en bastion for Socialdemokratiet; sidst fik partiet 28,7 procent af stemmerne, mens Venstre stod svagest procentuelt der med 15,9 procent. S stod også stærkt i Kirke Hyllinge, Rye og Osted, men havde ikke stor tilslutning i Lejre.

Venstre stod til gengæld stærkt i Glim, Sonnerup, Rye (der omfatter Ejby), Kirke Hyllinge, Osted og Sæby.

Men som nævnt – tilflytningen og bekymring i vælgerskaren over muligheden for at opretholde servicen og skaffe gode forhold for børn og børnefamilier er en ny faktor, som kan komme i spil på valgdagen.

Vinderholdet Lejres kommunalbestyrelse, kommunalvalget 2017 valgaften