Den første sten

Roskilde Fjord: For 200 år siden lå der masser af store sten i Roskilde Fjord. Men i tiden derefter fik mennesket for alvor øjnene op for stenenes anvendelsesmuligheder, og derfor drog stenfiskere til Roskilde Fjord og tømte efterhånden fjorden for store dele af de stenrev, hvor tangskove kunne vokse og fiskeyngel gemme sig.

Sten for 10 millioner

I en politisk aftale fra juni i år mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er der afsat knap 105 millioner kroner til at skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten i Danmark.

Fra denne pulje skal 10 millioner kroner gå til etablering af stenrev – og Skjoldungernes Lands stenrevsprojekt i Roskilde Fjord er et af de to udvalgte projekter. Udover Nørrerev ved Gershøj skal der etableres et såkaldt formidlingsrev ud for Vigen Strandpark.

Våde stenkastere

Fredag 25. september var miljøminister Lea Wermelin trukket i vaders og regntøj på én af årets vådeste dage for at kaste den første sten til udvidelsen af det allerede eksisterende Nørrerev få minutters sejlads fra Gershøj Havn i Roskilde Fjord.

Også borgmestrene fra Roskilde og Lejre, Tomas Breddam og Carsten Rasmussen samt miljøordfører fra Socialdemokratiet, Mette Gjerskov, var blandt stenkasterne.