Bymidten blev et hot emne

Denne bygning på Holbækvej, der huser frisøren MK Klip og et solcenter, skal jævnes med jorden for at gøre plads til Remas parkeringsplads, hvis det en dag lykkes for tilhængerne af Rema at få den placeret nord for banen. Foto: Rita Vestergård
Denne bygning på Holbækvej, der huser frisøren MK Klip og et solcenter, skal jævnes med jorden for at gøre plads til Remas parkeringsplads, hvis det en dag lykkes for tilhængerne af Rema at få den placeret nord for banen. Foto: Rita Vestergård

Som ventet blev der ikke taget nogen beslutning på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften om at udvide centergrænsen i Hvalsø by til også at omfatte området nord for banen. Det skulle i givet fald ske i forbindelse med Kommuneplan 2017, der var på dagsordenen, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Hensigten med at udvide bymidte-afgrænsningen skulle i givet fald udelukkende ske for at få en Rema 1000 placeret, hvor den tidligere Fakta lå ved rundkørslen, på hjørnet af Holbækvej og Bentsensvej.

På tværs af partierne var der flere, som kritiserede på mødet, at bymidte-afgrænsningen holder sig til syd for banen, centreret i og omkring Søtorvet. Fem politikere, som ellers går ind for al resten af kommuneplanen, fik tilføjet i protokollen, at de ikke kan tilslutte sig den del, der handler om afgrænsningen af bymidten: Flemming Damgaard Larsen (V), Ivan Mott (EL), Martin Stokholm (S), Poul Richard Christensen (S) og Grethe Saabye (K).

Det blev ikke nævnt i debatten, at en udvidelse af centergrænsen – for at skabe plads til Rema – vil indebære nedrivning af en bygning, som huser to virksomheder, herunder en frisør, der har været der i 27 år. Tværtimod blev det endda brugt som argument fra flere politikere, at da der ligger så mange butikker og faciliteter nord for banen, såsom netop frisør og solcenter, er det naturligt at udvide centerområdet hertil.

Se også DAGBLADET Roskilde onsdag.