Broer over Nordvestbanen ved Hvalsø fjernet

Foto: THOMAS OLSEN, Rita Vestergård