Beboerpar fortvivlede over byggeri på naboareal

Efter oversvømmelse på deres terrasse blev det dråben, der fik bægeret til at flyde over, da Henriette og Jan Christensen fik at vide, at der skal ligge et opsamlingsbassin lige ud for deres terrasse.

Fortvivlede over jordarbejde på naboareal

Henriette og Jan Christensen ved skellet fra deres terrasse ud til Skovgårdens areal, hvor der skal bygges 34 rækkehuse. Kort derfra skal der ligge et opsamlingsbassin, som ikke er markeret på lokalplanen, og terrænet hæves til 2,6 meter. Foto: Agnete Vistar

Foto: Agnete Vistar

Vand i haven og oversvømmelse på terrassen, så vandet var tæt på at trænge ind i huset. Jordpåfyldning, så en skrænt eller stor vold i stedet for en skråning tårner sig op ud for huset. Udsigt til et gabende drænrør.

Kloakeringsfolk, der pludselig vader rundt i haven, uden varsel. Og nu senest oplysningen om, at et opsamlingsbassin skal ligge seks meter fra terrassen – hvilket ellers ikke var indtegnet i lokalplanen.

Det med bassinet var dråben, der for alvor fik bægeret til at flyde over for Henriette og Jan Christensen, der bor på Skovvej 4b i Hvalsø.

Lige syd for deres hus er den gamle Skovgården revet ned, og der skal bygges 34 rækkehuse på et større areal. Byggeriet har parret intet imod – det er alt det, der er sket det sidste halve år på det grønne areal ud for huset, som har fået Jans og Henriettes nerver flosset op.

– Vi var glade, da lokalplanen LK 73 blev vedtaget i maj 2021, for vi kunne se, vi fik et grønt område ud for vores hus, der jo ligger lige nord for Skovgårdens areal. Det eneste var, at vi ikke var glade for en vold på en halv til en meter, som skulle anlægges ind mod os, fortæller Jan Christensen.

Henriette Christensen frygter ikke kun for en udsigt med blik lige ind i en stor vold, men også for en gentagen oversvømmelse af parrets grund. Foto: Agnete Vistar

Han og Henriette har gennem mange år været kendte foreningsmennesker i Hvalsø. Det er vigtigt for dem at bidrage til at skabe trivsel i byen – med blandt andet deltagelse i det store årlige loppemarked, bestyrelser og Natteravnene. Men lige nu trives de ikke selv.

– I følge lokalplanen skal der anlægges to opsamlingsbassiner til vest og øst på Skovgårdens areal, men nu skal der pludselig ligge ét lige ud for vores hus. Samtidigt har vi i en naboorientering fået at vide, at i stedet for to meter terrænregulering skal der reguleres op i 2,6 meter, siger Jan Christensen og fortsætter:

– I forvejen er to meter meget højt. Vi havde regnet med, at terrænet op mod rækkehusene skulle skråne med meget lavere procent, men nu ser det nærmest ud til at være en skrænt ellerstor vold, vi får tæt på, og som vi kan sidde og glo ind i, siger han.

Fra den tidligere Skovgården har der været et fald på otte meter ned mod Skovvej 4b, men da faldet var så jævnt, var det ikke foruroligende for parret. Nu kommer faldet meget tættere på efter en omfattende jordpåfyldning.

– Der er blevet smidt jord på helt ind til vores skel, siger en frustreret Henriette.

Jan og Henriettes hus ligger lige nord for (øverst på tegningen) af det område, der er markeret med grønt. To bassiner er markeret med blåt her på lokalplanens tegning – men nu skal der ligge et stort opsamlingsbassin øverst i det grønne område, som ikke er markeret her. Lejre Kommunes materiale

Hun nævner, at parret fra begyndelsen gjorde opmærksom på, at findes en brønd, som vand løber ned i, lige sydvest for deres grund. Men en af entreprenørerne, Bdr. Henriksen holdt hårdnakket på, at der ikke var nogen brønd, og derfor smed entreprenøren bare halvanden meter jord på området med brønden.

Resultatet blev en oversvømmelse af parrets terrasse.

– Vi har aldrig haft vand her før. Jeg skulle på arbejde tidligt om morgenen og så ved et tilfælde, at vandet glitrede ud på terrassen, beretter Jan.

Herefter ringede parret til mange forskellige – inklusive ledelsen af Bdr. Henriksen, som ifølge parret var aldeles uforstående og nærmest mente, at det var parret, der ikke havde styr på deres egen kloak. Til sidst gik Henriette op og fik fat i arbejderne på grunden, der kom og fik vandstrømmen ned mod deres hus stoppet.

– Vi er frustrerede over, at vi ikke synes, at vi bliver hørt. Hverken af entreprenørerne eller kommunen. Vi har godt nok haft flere møder; Peter Østerbye fra kommunen var herude og talte pænt med os. Men vi har ikke garanti for, at vi ikke får vand i vores have og på vores terrasse, siger Henriette.

Sådan så udsigten ud fra Jan og Henriettes hus mod syd til den gamle Skovgården, før entreprenørerne gik løs. Foto: Jan Christensen

Foreløbig bliver der ikke bygget – bygherren Klimahuse er ikke kommet i gang, da jorden er meget våd. Det samme gælder området op mod parrets hus. Det var sivende vådt, da sn.dk var på besøg.

Forleden havde Henriette et møde med to ansatte fra kommunen, og hun oplevede ikke, at de var imødekommende:

– De skulle bare ud i området med det samme; ønskede ingen kaffe, og sagde til mig, at det hele kommer til at se anderledes ud, når det er færdigt, som om jeg er for dum til at forstå det. De kom med en negativ attitude. Jeg blev vred og brød sammen, beretter Henriette.

Et møde med en ejendomsmægler har bekræftet, at deres hus er faldet i værdi på grund af anlægsarbejdet.

– Vand er det største problem for os. Jeg frygter, at vores hus bliver oversvømmet. Og vi kan også vente gener fra myg fra det bassin, siger Henriette med et suk.

Parret har talt med deres forsikringsselskab, som har rådet dem til at få en advokat på fra forsikringsselskabet.

Henriette og Jan Christensen med udsigten fra deres terrasse mod syd. Foto: Agnete Vistar