Almene boliger stemmes igennem

Ryttergården omfatter 51 almene boliger. Flere af dem modificeres til kun at være i ét plan. Lejre Kommunes materiale
Ryttergården omfatter 51 almene boliger. Flere af dem modificeres til kun at være i ét plan. Lejre Kommunes materiale

Alt tyder på, at lokalplanerne for almene boliger i Kirke Hyllinge og Hvalsø vedtages mandag aften, med modifikationer, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Flertallet vil stort set stemme de modificerede lokalplaner for almene boliger igennem, efter alt at dømme uden Venstres og Dansk Folkepartis stemmer.

Det indebærer, at der skal bygges 35 almene boliger – kaldet Elverbakken – på Hyllegårdens udstykning, lige øst for Frikøbings område i Hvalsø; samt 51 almene boliger på Ryttergårdens udstykning, tæt på bymidten i Kirke Hyllinge.

I sagen om Ryttergårdens udstykning ønsker Venstre og DF ikke at stemme for lokalplanerne, idet de to partier mener, at der bør opføres færre almene boliger end planlagt, og at boliger opføres i ét plan. Mens de to partier i sagen om Hyllegården hellere vil udskyde beslutningen om at bygge almene boliger til fordel for en større, gennemtænkt plan for hele området, hvor almene boliger kan indgå.

I begge sager ønsker det politiske flertal at modificere de oprindelige lokalplanforslag, således at de boliger, der ligger tættest på naboerne, opføres i ét plan, så de ikke fremstår så massive, eller rykkes lidt væk.

Se også DAGBLADET Roskilde mandag.