Alle legestuer slås sammen til tre

Ni legestuer i Lejre bliver til tre. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen
Ni legestuer i Lejre bliver til tre. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Fra årsskiftet bliver de ni legestuer i Lejre slået sammen til tre, der skal placeres i henholdsvis Hvalsø, Kirke Hyllinge og Allerslev. Det har politikerne i Udvalg for Børn & Ungdom besluttet.

Forældrene skal selv køre børnene til legestuen. En af årsagerne til denne centralisering er, at Dagplejen siden 2017 har kørt med merforbrug. Der er nemlig større kapacitet end efterspørgsel på dagplejepladser. Alene i år bliver merforbruget på 1,3 millioner kroner, på grund af færre børn.

Forvaltningen har regnet ud, at der kan spares 100.000 kroner på den nye struktur. Samtidigt er det meningen, at der skal ske en kvalitetsudvikling på Dagplejen.

Grupperne i Dagplejen vil fortsat bestå af i alt fire-seks dagplejere, de udgør en legestuegruppe. Legestuegrupperne har legestue i det samme legestue-lokale, men på forskellige dage. I alt er der 41 kommunale dagplejere pt. – de passer 118 børn, og der er 44 ledige pladser.

Centraliseringen af legestuerne er ikke blevet modtaget med den store begejstring. Både forældre og dagplejere skal transportere sig over relativt lange afstande, fremhæves det i høringssvar.

Flere nævner også, at de netop har deres barn i dagpleje, fordi der er tale om en lille enhed, hvor barnet kender alle. Bekymringen går derfor på, at legestuen bliver for stor med for mange børn og voksne på én gang.