Året starter med bedre affaldssortering

Skrald: Både borgere og kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere affald her i begyndelsen af 2022.